Kirk & Rebecca Hansen, Grundare

Kirk Hansen är en mycket framgångsrik affärsman, med lyckade versamheter bak i flera generationer och har vigt sig till ett livslångt engagemang till Kyäni. Från en mycket tidig ålder tog Kirk Hansen på sig uppgifter i familjens lilla petroleumsverksamhet. Kirk var som ung tonåring betrodd att utföra långdistansleveranser i kommersiella lastbilar. Han byggde personligen företagets oljeverksamhet långt innan större konkurrenter hade en möljighet att ta en del av kakan. Han ledde utbyggnaden av familjeföretagens ägodelar inom fastigheter, restauranger och hotell. Kirks hade en förmåga att visualisera en vinnande strategi, han att lyckades köpa en egendom med lågt värde och omvandla den till en av landets största bränsleanläggningar. När Kirk ser möjligheter, ser han till att skaffa sig färdigheter för att utveckla möjligheten till ett mål.

Detta var fallet när Kirk och hans fru Rebecca fattade beslutet att starta Kyäni. Rebecca säger, “Jag minns att vi spenderade mycket tid på att prata och prata med experter.” Kirk och Rebecca har haft fokus, med hjälp av sin affärserfarenhet, på att göra Kyäni till ett ledande bolag inom nätverksmarknadsföring. Men det är mer än bara ekonomisk framgång som gör Kyäni unik. “När du mäter dig själv i dollar och cent använder du fel mätning. Vi fokuserar på de liv vi påverkar. ” Kirk och Rebecca delar sin vision med Kyänis Business Partners och inspirerar dem att uppnå sina drömmar genom ledarskap som likt Kyäni är fokuserat, relevant och välmående.

© 2018 Kyäni, Inc. All Rights Reserved