Carl & Linda Taylor, Grundare

Carl Taylor är en driven innovatör som hjälpte till att odla en enkel familjebostad till en av de största potatisaffärerna i Amerika med nästan 30 000 hektar odlad mark. Han utvidgade också verksamheten till att äga en av de finaste boskapsverksamheterna i landet. Carl uppnådde denna framgångsrika omvandling med noga uttänkta och visionerande investeringar i mark, utrustning och processteknik. I själva verket utvecklade han nya skörde- och sorteringsprocesser som används idag i hela jordbruksindustrin.

Linda påminner om beslutet att hjälpa till med att starta Kyäni, “Det var inte något vi behövde göra för oss själva. Det var något vi behövde göra för att det skulle kunna hjälpa människor. “Till det säger Carl,” Ett företag kan inte riktigt lyckas utan att också hjälpa andra.” Sedan Kyänis start har Taylors levt upp till dessa idealer genom att vara stora bidragsgivare till Kyänis Caring Hands och Potato Pak-program.

Carl är en strategisk och genuin samarbetspartner, känd för att föra ihop människor och idéer för att skapa affärsrelationer. Som en grundare tar Carl banbrytande och spännande idéer till Kyäni och inspirerar oss att fortsätta uppfinna nya saker och fortsätta lyckas.

© 2018 Kyäni, Inc. All Rights Reserved